Isnin, 29 Mac 2010

Nota Tatabahasa

Kata Bilangan
1.         Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda,    
            misalnya satu, dua, dan seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.
2.         Kata bilangan tak tentu setengahsetengah, kata bilangan pisahan tiaptiap, dan kata    
            bilangan himpunan keduadua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan  
               sewenangwenangnya. 
 
           Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Setengah orang tidak suka akan durian. (salah)
             Setengahsetengah orang tidak suka akan durian. (betul)
(b)        *Tiap pelajar harus berdisiplin. (salah)
             *Tiaptiap pelajar harus berdisiplin. (betul)
(c)        *Kedua orang itu anggota polis. (salah)
             Kedua-dua orang itu anggota polis. (betul)
(d)        `Berbagai usul dikemukakan­nya. (salah)
             Berbagai-bagai usul dikemukakannya.(betul
3.        Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi  parapara. Lihatlah        
           contoh  kesalahan dan pembetulan yang berikut:
          *Para-para peserta sedang berbaris.(salah)
           Para peserta sedang berbaris. (betul
4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Sudah dua suku jam dia menunggu. (salah)
            Sudah dua jam suku dia menunggu. (betul)
(b)        *Harganya tiga setengah ringgit. (salah)
             Harganya tiga ringgit setengah. (betul)

Nota Tatabahasa

Kata Ganti Diri
1. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.
2. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.  
Misalnya:
*Kucing itu mati. la dilanggar lori. (salah)
Kucing itu mati dilanggar lori. (betul)
3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, menteri atau orang tuatua, dan bukan kanakkanak. Misalnya:
*Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (salah)
Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul)
4.Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu, *andaanda, *mereka-mereka, dan sebagainya. Misalnya:
*Merekamereka yang bersalah akan dihukum. (salah)
Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul)
5. Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. Misalnya:
*Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh. (salah)
Jika tidak dirawat, mungkin is akan lumpuh. (betul)
6.         Kata ganti diri seperti beta, baginda, dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja.